Trajectbegeleiding BRZO bedrijven

Ondersteuning en advies VR- en PBZO plichtige bedrijven

In Nederland is de Europese Seveso III vertaald in het Besluit Risico’s Zware ongevallen (BRZO:2015). Bedrijven die chemische stoffen opslaan of langdurig in hun procesinrichting hebben, worden binnen het BRZO afhankelijk van de hoeveelheden ingedeeld in de categorie PBZO plichtig of VR plichtig. Bedrijven binnen deze categorieen dienen een VBS op te stelllen, PBZO bedrijven bovendien een PBZO document en VR bedrijven een VR rapport.

SafetyNet Consultants heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het BRZO en begeleiden veel BRZO plichtige bedrijven. Haar specialisten stelden ondermeer mede de PGS6 op. Die jarenlange ervaring strekt zich uit tot het opzetten van veiligheidsbeheersystemen (opstellen procedures), uitvoeren van de identificatie van gevaren en het opstellen van het PBZO document en VR rapportage. Tevens voeren wij VBS audits uit om te testen of het veiligheidsbeheersysteem functioneert.

Wenst u bij het opzetten van uw VBS, VR of uw PBZO document de hulp in te roepen van een professional, dan bent u bij SafetyNet Consultants aan het juiste adres. Niet alleen werkte SafetyNet Consultants zelf mee aan het opstellen van de PGS 6, maar verzorgde ook diverse landelijke publicaties op het gebied van het BRZO, waarmee landelijke bekendheid werd verworven.

20161117_161342

SafetyNet Consultants begeleidt veel Seveso III bedrijven:

“De gezamenlijke conclusie is dat het veiligheidsrapport voldoet en de gegevens volledig zijn”   Bedankt voor de door jullie geleverde kwaliteit!

Meer informatie aanvragen!

Bedrijfsnaam (*)

Uw naam (*)

Uw functie (*)

Uw email (*)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer (*)

Uw bericht

Handleiding implementatie van het BRZO 2015

De PGS6 werd afgelopen week gepubliceerd. De PGS 6 is onderdeel van de Publicatiereeks. Echter, deze PGS geeft niet de actuele stand der techniek weer, maar geeft aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo:2015 (Seveso III) en is bedoeld om de  regels toe te lichten, zoals die in het Brzo 2015, de Rrzo en daarmee

inhoud van noodplannen voor BRZO bedrijven

BRZO bedrijven dienen in hun interne noodplannen het volgende op te nemen: 1. welke acties in geval van noodplannen worden ondernomen, ter beheersing van de gebeurtenissen en ter beperking van de gevolgen daarvan; waar relevant behoren noodzakelijke acties te worden vervat in overzichtelijke checklijsten die zijn toegespitst op specifieke taken in en/of fasen van ongevalsituaties;

Installaties en insluitsystemen volgens het BRZO

Installatie en insluitsystemen volgens het BRZO roepen vragen op en vragen om een nadere toelichting. Onder een installatie wordt verstaan (ar. 1.1 BRZO 2015): een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, verwerkt of opgeslagen; daartoe wordt mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spooremplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers

Veel gevaarlijke stoffen regels veranderen in 2015

Er gaat in 2015 veel veranderen op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Veel gevaarlijke stoffen regels zullen gaan wijzigen. De implementatie van de GHS-EU voor mengsels zal voor veel werk zorgen, hierdoor zal ook de PGS15 (de opslag richtlijn) wijzigen, de BRZO (de regelgeving voor risicobedrijven) en de uitleg daarvan in de

?>