Category: BRZO

De PGS6 werd afgelopen week gepubliceerd. De PGS 6 is onderdeel van de Publicatiereeks. Echter, deze PGS geeft niet de actuele stand der techniek weer, maar geeft aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo:2015 (Seveso III) en is bedoeld om de  regels toe te lichten, zoals die in het Brzo 2015, de Rrzo en daarmee
 • adviseur, BRZO2015, PGS6, VBS
 • Posted by Redactie / Posted on 28 nov / 0 Comments
 • Lees meer
BRZO bedrijven dienen in hun interne noodplannen het volgende op te nemen: 1. welke acties in geval van noodplannen worden ondernomen, ter beheersing van de gebeurtenissen en ter beperking van de gevolgen daarvan; waar relevant behoren noodzakelijke acties te worden vervat in overzichtelijke checklijsten die zijn toegespitst op specifieke taken in en/of fasen van ongevalsituaties;
 • noodplan, noodplannen
 • Posted by Redactie / Posted on 21 feb / 0 Comments
 • Lees meer
Installatie en insluitsystemen volgens het BRZO roepen vragen op en vragen om een nadere toelichting. Onder een installatie wordt verstaan (ar. 1.1 BRZO 2015): een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, verwerkt of opgeslagen; daartoe wordt mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spooremplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers
 • BRZO, BRZO 2015, insluitsysteem, insluitsystemen, installaties
 • Posted by Redactie / Posted on 06 dec / 0 Comments
 • Lees meer
Er gaat in 2015 veel veranderen op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Veel gevaarlijke stoffen regels zullen gaan wijzigen. De implementatie van de GHS-EU voor mengsels zal voor veel werk zorgen, hierdoor zal ook de PGS15 (de opslag richtlijn) wijzigen, de BRZO (de regelgeving voor risicobedrijven) en de uitleg daarvan in de
 • BRZO2015, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen regels, PGS15
 • Posted by Redactie / Posted on 13 feb / 0 Comments
 • Lees meer
?>