Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen

Cursus Basiskennis Gevaarlijke stoffen

Personen die met gevaarlijke stoffen werken moeten aantoonbaar opgeleid zijn op een wijze die aangepast is aan de eisen die door hun functie en hun verantwoordelijkheden gesteld worden. Dat kunnen medewerkers zijn die in de productie werken, op een planning of in een magazijn. De werknemers moeten opgeleid zijn vooraleer ze verantwoordelijkheden kunnen opnemen en kunnen enkel onder rechtstreeks toezicht van een opgeleid persoon functies uitoefenen wanneer ze de vereiste opleiding nog niet ontvangen hebben.

Het personeel moet vertrouwd zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften in verband met het omgaan van gevaarlijke goederen. Het personeel moet een opleiding gekregen hebben, aangepast aan hun verantwoordelijkheden en taken, over de voorschriften van de reglementeringen betreffende het werken met gevaarlijke goederen. Dat betekent dat conform 1.3 van de ADR ook de verpakker, de belader, losser, eventueel vuller of afzender aantoonbaar opgeleid moeten zijn. Onze cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen voldoet aan deze opleidingseisen.

Het personeel moet een opleiding gekregen hebben die de risico’s en gevaren behandelt die uitgaan van de gevaarlijke goederen en die evenredig dient te zijn met het risico op letsels of blootstelling, voortkomend van een incident tijdens het werken met gevaarlijke goederen.

De Basiskennis gevaarlijke stoffen cursus van SafetyNet Nederland behandelt naast de verplichtingen vanuit de vervoersregelgeving tevens de algemene indeling van stoffen volgens de GHS en gaat ook in op de basiskennis op het gebied van opslag en behandelt eveneens een stuk spillmanagement.

Indien het vervoer van gevaarlijke goederen een multimodale transportoperatie inhoudt, moet het personeel op de hoogte zijn van de voorschriften die op de andere vervoerswijzen van toepassing zijn. De opleiding moet ook de specifieke bepalingen behandelen die betrekking hebben op de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals die in hoofdstuk 1.10 voorkomen. Al deze onderwerpen komen aan bod in de cursus basiskennis gevaarlijke stoffen. Daarmee wordt voldaan aan een breed verwachtingspatroon.

De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan de orde:

  • De wet – en regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen.
  • De indeling van gevaarlijke stoffen en de eigenschappen van chemische stoffen.
  • Etikettering en verpakking (WM / GHS / ADR).
  • Het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen.
  • Omgaan met calamiteiten.

Deze cursus wordt landelijk als open inschrijving aangeboden:

image3431

Testimonials

Prima. geen op- en lof aamerkingen

H. de Jong 5 mei 2017

Duidelijke en heldere uitleg van de stof.

S. de Groot 6 juli 2017

Als incompany waarbij er mogelijkheid is deze cursus op uw situatie te laten aanpassen: Educations(@)safetynet-nederland.nl

Ook voor een Engelstalige incompanytraining (Dangerous goods course) mailt u naar Educations(@)safetynet-nederland.nl

Als E-learningmodule: E-learning Cursus basiskennis gevaarlijke stoffen

Deze cursus werd ondermeer gevolgd door medewerkers van:

DSM, Organon, JohnsonDiversey, NUON, Gemeente Nuenen, Gemeente Valkenswaard, Sappi, AEGON, A. Hak, Medeco, Selko, KHZ, CWZ, Branson Ultrasonics, Gelre ziekenhuizen, Cascade, Grotius college, Essent, Catharina ziekenhuis, Northrop Grumman Sperry Marine, Prinsenstichting, Dasic Holland, Gemeente Veenendaal, Burger Services, HAN Hogeschool, Reginox, Hunter Douglas, Nedtrain, Gemeente Kampen, DSM, Spark Holland, Roto Smeets, Hupac intermodal, Citaverde college, Kappersservice Foral, Van Veelen verpakkingen, GSL, Labo Bio medical products, Franciscus ziekenhuis etc.

Deelnameformulier

Naam cursist 1: E-mail cursist 1: Geboortedatum cursist 1:
Naam cursist 2: E-mail cursist 2: Geboortedatum cursist 2:
Naam cursist 3: E-mail cursist 3: Geboortedatum cursist 3:

Bedrijfsnaam (*)

Uw naam (*)

Uw functie (*)

Uw email (*)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer (*)

BTW nummer

Uw bericht

?>