Cursus BRZO voor overheden

Cursus BRZO voor overheden

Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999; ook wel kort aangeduid als BRZO’99 vormt een stevig pakket aan regels voor het bedrijfsleven. Ook van toezichthouders wordt verlangd dat ze zich bekwamen in de verwachtingen die de regels met zich mee brengen. Daarbij wordt er van je verwacht of je kritisch kunt vaststellen of de risico’s in kaart zijn gebracht en er een goed werkend beheersysteem gevoerd wordt en dus de regels worden nageleefd.

In deze cursus staat de rol van de overheid centraal. De cursus is geschikt voor iedereen die nog maar weinig weet van de BRZO, maar wel met een praktische kijk wil vaststellen of bedrijven de verplichtingen van de BRZO naleven. Zo gaan we in de cursus geen QRA zitten berekenen, maar wordt wel uitgelegd hoe je gevaren en scenario’s analyseert, je een VBS opzet en een PBZO document. Kortom een cursus waarbij zowel de beginneling en de iets meer ervaren medewerker zich thuis mag voelen, zonder dat het te specialistisch wordt.

De onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn de verplichtingen die vereist zijn in de BRZO, maar met een duidelijke vertaling naar de rol van de overheid:

  • BRZO en veiligheid in de chemie.
  • Inhoud van een VR rapportage en inhoud van een PBZO document.
  • Structuur van een VBS.
  • Inventarisatie van gevaren, risicobeoordeling en beheersen van werkzaamheden.
  • Installatiescenario’s in de chemie.
  • Management of change procedure.

Deze cursus wordt uitsluitend incompany gegeven.

Voor een incompanytraining mailt u naar Educations@safetynet-nederland.nl

BRZO Overheden

Deelnameformulier

Naam cursist 1: E-mail cursist 1: Geboortedatum cursist 1:
Naam cursist 2: E-mail cursist 2: Geboortedatum cursist 2:
Naam cursist 3: E-mail cursist 3: Geboortedatum cursist 3:

Bedrijfsnaam (*)

Uw naam (*)

Uw functie (*)

Uw email (*)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer (*)

BTW nummer

Uw bericht

?>