Cursus omgaan met gegaste containers

Cursus Omgaan met gegaste containers (U42-1)

Veel containers uit landen buiten Europa blijken gevaarlijke concentraties aan gassen te bevatten. Vaak worden deze zeecontainers onnodig gegast, zijn ze bovendien niet voorzien van de juiste etiketten en ontbreekt de noodzakelijke informatie op de transportdocumenten.

De afgelopen jaren zijn er diverse slachtoffers gevallen onder logistiek personeel. Medewerkers kunnen gassen inademen en hiermee ernstig blijvend letsel oplopen.

Tijdens de cursus worden deze onderwerpen behandeld:

  • De gevaren van gevaarlijke stoffen in containers.
  • De fysische en chemische eigenschappen, toxische werking, etc.
  • Het werken met de meetapparatuur.
  • Het veilig bemeten van een container.
  • Het opstellen van beleid op het gebied van gegaste containers.
  • Verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Oefenen in de praktijk.

De cursus wordt afgesloten met een praktische – en theoretische test.

De cursus is CCV erkend en telt mee voor de code 95.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor Verantwoordelijken en medewerkers werkzaam in de logistiek, inspecteurs, handhavers en vergunningverleners van overheden, verzekeraars en andere geïnteresseerden.
Na afloop ontvangt men een Certificaat van deelname.

Deze cursus wordt uitsluitend in company gegeven.

Voor een incompanytraining mailt u naar Educations@safetynet-nederland.nl en vraagt u om een offerte.

Deelnameformulier

Naam cursist 1: E-mail cursist 1: Geboortedatum cursist 1:
Naam cursist 2: E-mail cursist 2: Geboortedatum cursist 2:
Naam cursist 3: E-mail cursist 3: Geboortedatum cursist 3:

Bedrijfsnaam (*)

Uw naam (*)

Uw functie (*)

Uw email (*)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer (*)

BTW nummer

Uw bericht

?>