ADR code 2017 – 2018 boeken

Bestel nu de code voor het wegvervoer gevaarlijke stoffen: ADR 2017 – 2018 boeken!

Complete en actuele informatiebron met de officiële wetsteksten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: de ADR 2017 – 2018 boeken. ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen over de weg. De criteria voor de ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS). Deze criteria zijn behalve voor vervoer ook bedoeld voor productie, opslag en gebruik. De ADR indeling is geharmoniseerd met de indeling voor vervoer over water (zee en binnenvaart), het spoor en door de lucht.

Het ADR bestaat uit een set van 2 handboeken welke geleverd gaat worden voor € 79,50  (exclusief verzendkosten en btw). De ADR 2017 – 2018 boeken hebben een handzaam formaat en zijn door de uitgekiende opmaak uitermate overzichtelijk en leesbaar. De officiële staatsuitgave wordt officieel vrij gegeven door de overheid vanaf eind 1e kwartaal 2017.

Bestel direct!

Aantal exemplaren

Bedrijfsnaam (*)

Uw naam (*)

Uw functie (*)

Uw email (*)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer (*)

Uw bericht

?>