ADR veiligheidsadviseur

Op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen?

Het inschakelen van een ADR veiligheidsadviseur is voor bedrijven die incidenteel of regelmatig gevaarlijke stoffen vervoeren, ten vervoer aanbieden, verhandelen of in bewerking hebben verplicht. De leiding van een bedrijf dient volgens de ADR een interne of externe veiligheidsadviseur aan te wijzen als zijnde de veiligheidsadviseur van het bedrijf, waarmee wordt voldaan aan het gestelde in artikel 1.8.3.3 – 1.8.3.4 van het VLG/ADR. Letterlijk staat er: ‘Elke onderneming, waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, of met dit vervoer samenhangende laad- of loswerkzaamheden omvat, moet één of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen benoemen, die ermee zijn belast te helpen bij de preventie van de aan dit soort activiteiten verbonden gevaren voor de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu.’

Voor bedrijven van grote omvang en bedrijven die continue gevaarlijke stoffen vervoeren kan het rendabel zijn een ADR veiligheidsadviseur in dienst te nemen, maar voor de meeste ondernemingen zal de afweging niet naar die richting uitslaan en zal men toch doen besluiten een externe ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen in te huren. Jaarlijks voeren wij bij u een audit uit, waarbij we aan de hand van een controlelijst de verplichtingen vanuit de ADR nagaan. Zo kijken we o.a. naar de verplichtingen van het laden, lossen, ten vervoer aanbieden, verpakkingen, etiketteringen en verzekeringen. Aan de hand van de bevindingen wordt vervolgens door ons het ADR jaarverslag opgemaakt. Hierin nemen we tevens de veranderingen in de wet– en regelgeving mee. Natuurlijk kunnen we u ook van dienst zijn met het Safe-pakket waarbij we een intensievere dienstverlening afspreken geheel naar wenst van de klant. Ook voor het opstellen van het ADR beveiligingsplan volgens 1.10 zijn wij u graag van dienst.

adr veiligheidsadviseur

Meer informatie aanvragen!

Bedrijfsnaam (*)

Uw naam (*)

Uw functie (*)

Uw email (*)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer (*)

Uw bericht

Bent u op zoek naar meer informatie surf naar onze hoofdpagina of voor meer informatie inzake de ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen. De ADR kunt u ook hier online raadplegen.

ADR veiligheidsadviseur volgens de ZKN norm

Als ADR veiligheidsadviseur komen we bij verschillende soorten bedrijven en instellingen. Ook bij klinieken zijn we kind aan huis. Bent u op zoek naar een adviseur met kennis van zaken? Onze audits voldoen aan de ZKN norm (Zelfstandige Klinieken Nederland). Daarnaast verzorgen we, waar nodig ook een cursus op locatie. Een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR beoordeelt

Onze ADR veiligheidsadviseur: borden voor het vervoer Limited quantities (LQ)

Regelmatig krijgen we als ADR veiligheidsadviseur vragen binnen over het vervoer Limited quantities (LQ) goederen en welke borden dat vraagt. Graag gaan we daar op in. Bij het vervoer van minder dan 8 ton brutogewicht LQ stoffen gelden geen voorschriften en wanneer daar andere gevaarlijke stoffen worden bijgeladen (die meer dan 1000 punten zijn) gelden

Forse bedragen in nieuwe ADR-boeterichtlijn

Met ingang van 1 oktober 2016 is de vernieuwde ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Een hele mondvol, maar de richtlijn bevat de boetetarieven voor de meest voorkomende overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De daarbij behorende bedragen vallen niet

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra onvoldoende bekend rondom vervoer gevaarlijke stoffen

Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in de tweede helft van 2015. Bij 48 van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet

ADR keuring voor voertuigen of niet

Regelmatig krijgen we een opmerking of vraag binnen over ADR keuringen van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Onterecht wordt gedacht dat alle vrachtauto’s een dergelijke ADR keuring moeten ondergaan. Alleen de volgende voertuigen moeten een ADR-keuring ondergaan: Tankwagens met een inhoud van meer dan 1000 liter; Voertuigen die tankcontainers vervoeren met een afzonderlijke inhoud van

Europese regelgeving voor identificatie schadelijke stoffen verscherpt.

Het Europese Gerechtshof heeft de regels ten aanzien van schadelijke stoffen in producten aangescherpt en dat houdt nogal wat in. De regels met betrekking tot gevaarlijke stoffen gaat nu ook van toepassing zijn op de afzonderlijke componenten en onderdelen van een product. Importeurs en fabrikanten staan voor de enorme taak, om schadelijke stoffen in ingekochte

Geen eigen vervoer, toch veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moet over een ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen beschikken. Niet veel bedrijven realiseren zich, dat ook de bedrijven die gevaarlijke stoffen verpakken, beladen, vullen of lossen een veiligheidsadviseur moeten aanstellen. Dit betekent dat ondanks dat je dus niet zelf vervoert, maar bijvoorbeeld wel verpakkingen vult en deze

Veel gevaarlijke stoffen regels veranderen in 2015

Er gaat in 2015 veel veranderen op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Veel gevaarlijke stoffen regels zullen gaan wijzigen. De implementatie van de GHS-EU voor mengsels zal voor veel werk zorgen, hierdoor zal ook de PGS15 (de opslag richtlijn) wijzigen, de BRZO (de regelgeving voor risicobedrijven) en de uitleg daarvan in de

?>