Nieuws

In artikel 5 van de Arbowet is in Nederland de algemene RI&E verplichting (Risico inventarisatie en evaluatie) voor werkgevers opgenomen . Wat moet er nu zoal in een RI&E naar voren komen. Het antwoord is daar eigenlijk vrij simpel op: er is een set aan algemene verplichtingen. Je kunt dan denken aan geluid, gevaarlijke stoffen,
 • arbo, RI&E, risico inventarisatie en evaluatie
 • Posted by Redactie / Posted on 29 aug / 0 Comments
 • Lees meer
Regelmatig krijgen we als ADR veiligheidsadviseur vragen binnen over het vervoer Limited quantities (LQ) goederen en welke borden dat vraagt. Graag gaan we daar op in. Bij het vervoer van minder dan 8 ton brutogewicht LQ stoffen gelden geen voorschriften en wanneer daar andere gevaarlijke stoffen worden bijgeladen (die meer dan 1000 punten zijn) gelden
 • LQ, vervoer Limited quantities
 • Posted by Redactie / Posted on 28 feb / 0 Comments
 • Lees meer
In de inspectieschema’s Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) staat hoe een inspectie in z’n werk gaat, en wat er wordt geïnspecteerd. Het CCV is beheerder van 2 inspectieschema’s voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen: Inspectieschema UPD-PGS is bedoeld voor de inspectie van het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging. Het schema beschrijft de beoordeling van een uitgangspuntendocument
 • PGS15, uitgangspuntendocument, upd
 • Posted by Redactie / Posted on 21 okt / 0 Comments
 • Lees meer
  Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen? De
 • blussystemen, gevaarlijke stoffen, opslag
 • Posted by Redactie / Posted on 11 jun / 0 Comments
 • Lees meer
  Het verbod op CFK’s is waarschijnlijk de grootste overwinning op internationaal milieu gebied. Het gat in de ozonloog werd in een rap tempo groter en was rond 1989 zeer zorgwekkend. Metingen in 2014 en 2015 laten zien dat het zich hersteld. Nadat de CFK gassen verboden werden, kwam er vervanging in de vorm van
 • advies, CFK, gassen, HFK, register, registratie
 • Posted by Redactie / Posted on 24 jan / 0 Comments
 • Lees meer
De ADR, vervoersregelgeving gevaarlijke stoffen over de weg, vraagt om een voor de functie opgeleid persoon. Operators van ontvangende bedrijven kunnen nu aantoonbaar opgeleid worden via E-learning, waarbij de veiligheid voorop staat. Vaak wordt gedacht dat het lossen van een tankauto volledig de verantwoordelijkheid van de chauffeur is. Een onterechte aanname. De chauffeur en het
 • chemie, cursus, lossen, tankwagen
 • Posted by Redactie / Posted on 12 jan / 0 Comments
 • Lees meer
Het advies- en opleidingsbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid; SafetyNet nederland, heeft haar adviesdiensten ondergebracht in een aparte werkmaatschappij onder de naam SafetyNet Consultants bv. Een groei afgelopen jaar met de verwachting dat deze ook doorzet in het nieuwe jaar heeft de onderneming er toe aangezet meer aan risicospreiding te doen
 • adviesdiensten, PGS15, veiligheidsadviseur
 • Posted by Redactie / Posted on 03 jan / 0 Comments
 • Lees meer
De PGS6 werd afgelopen week gepubliceerd. De PGS 6 is onderdeel van de Publicatiereeks. Echter, deze PGS geeft niet de actuele stand der techniek weer, maar geeft aanwijzingen voor de implementatie van het Brzo:2015 (Seveso III) en is bedoeld om de  regels toe te lichten, zoals die in het Brzo 2015, de Rrzo en daarmee
 • adviseur, BRZO2015, PGS6, VBS
 • Posted by Redactie / Posted on 28 nov / 0 Comments
 • Lees meer
Met ingang van 1 oktober 2016 is de vernieuwde ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Een hele mondvol, maar de richtlijn bevat de boetetarieven voor de meest voorkomende overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De daarbij behorende bedragen vallen niet
 • boete adr, vervoer gevaarlijke stoffen, wvgs
 • Posted by Redactie / Posted on 03 nov / 0 Comments
 • Lees meer
In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. De memo van
 • cursus, gevaarlijke stoffen, opslag, PGS15
 • Posted by Redactie / Posted on 30 sep / 0 Comments
 • Lees meer