Nieuws

Met ingang van 1 oktober 2016 is de vernieuwde ‘Richtlijn voor Strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) ten aanzien van vervoer over de weg’ van kracht. Een hele mondvol, maar de richtlijn bevat de boetetarieven voor de meest voorkomende overtredingen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De daarbij behorende bedragen vallen niet
 • boete adr, vervoer gevaarlijke stoffen, wvgs
 • Posted by Redactie / Posted on 03 nov / 0 Comments
 • Lees meer
In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. De memo van
 • cursus, gevaarlijke stoffen, opslag, PGS15
 • Posted by Redactie / Posted on 30 sep / 0 Comments
 • Lees meer
De 24 uurs economie trekt al diepe sporen in het logistieke landschap. Alleen de logistieke dienstverleners die 24/7 kunnen leveren hebben de toekomst. Ook de schaalvergroting hoort daarbij en de effecten daarvan zien we overal in de logistiek: veel kleine dienstverleners zijn er de afgelopen jaren mee gestopt en nu met de aantrekkende economie lijken
 • Posted by Redactie / Posted on 23 jul / 0 Comments
 • Lees meer
Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in de tweede helft van 2015. Bij 48 van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet
 • adr, ilt, particuliere kliniek, veiligheidsadviseur, zelfstandige behandelcentra
 • Posted by Redactie / Posted on 30 mei / 0 Comments
 • Lees meer
Normen zijn afspraken die worden gemaakt en vastgelegd door belanghebbende partijen, zoals ondernemers, producenten, leveranciers, fabrikanten en (eind)gebruikers. Maar ook de overheid, consumenten- of onderzoeksorganisaties werken veelal aan de totstandkoming mee. Het betreft afspraken over producten, processen en diensten. In feite zijn het ‘best practices’. Normen zijn niet verplicht, maar kunnen op vrijwillige basis worden
 • gratis NEN norm
 • Posted by Redactie / Posted on 28 feb / 0 Comments
 • Lees meer
BRZO bedrijven dienen in hun interne noodplannen het volgende op te nemen: 1. welke acties in geval van noodplannen worden ondernomen, ter beheersing van de gebeurtenissen en ter beperking van de gevolgen daarvan; waar relevant behoren noodzakelijke acties te worden vervat in overzichtelijke checklijsten die zijn toegespitst op specifieke taken in en/of fasen van ongevalsituaties;
 • noodplan, noodplannen
 • Posted by Redactie / Posted on 21 feb / 0 Comments
 • Lees meer
Regelmatig krijgen we een opmerking of vraag binnen over ADR keuringen van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Onterecht wordt gedacht dat alle vrachtauto’s een dergelijke ADR keuring moeten ondergaan. Alleen de volgende voertuigen moeten een ADR-keuring ondergaan: Tankwagens met een inhoud van meer dan 1000 liter; Voertuigen die tankcontainers vervoeren met een afzonderlijke inhoud van
 • ADR keuring
 • Posted by Redactie / Posted on 05 jan / 0 Comments
 • Lees meer
Installatie en insluitsystemen volgens het BRZO roepen vragen op en vragen om een nadere toelichting. Onder een installatie wordt verstaan (ar. 1.1 BRZO 2015): een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, verwerkt of opgeslagen; daartoe wordt mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spooremplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers
 • BRZO, BRZO 2015, insluitsysteem, insluitsystemen, installaties
 • Posted by Redactie / Posted on 06 dec / 0 Comments
 • Lees meer
Binnen de gemiddelde BHV opleiding wordt weinig aandacht aan gevaarlijke stoffen besteed en daarmee is de BHV-er onvoldoende voorbereid op gevaarlijke stoffen. En als al aandacht voor is dan betreft het de behandeling van een blootstelling aan een bijtende stof of brandwond. Onderzoek toont echter aan dat de verwachtingen van collega’s en het bedrijf richting
 • bedrijfshulpverlening, BHV, bhv-er, cursus, gevaarlijke stoffen, incidentbestrijding, opleiding
 • Posted by Redactie / Posted on 09 nov / 0 Comments
 • Lees meer
Het Europese Gerechtshof heeft de regels ten aanzien van schadelijke stoffen in producten aangescherpt en dat houdt nogal wat in. De regels met betrekking tot gevaarlijke stoffen gaat nu ook van toepassing zijn op de afzonderlijke componenten en onderdelen van een product. Importeurs en fabrikanten staan voor de enorme taak, om schadelijke stoffen in ingekochte
 • artikelen, reach, schadelijke stoffen, weekmakers
 • Posted by Redactie / Posted on 09 okt / 0 Comments
 • Lees meer