Category: Nieuws

Normen zijn afspraken die worden gemaakt en vastgelegd door belanghebbende partijen, zoals ondernemers, producenten, leveranciers, fabrikanten en (eind)gebruikers. Maar ook de overheid, consumenten- of onderzoeksorganisaties werken veelal aan de totstandkoming mee. Het betreft afspraken over producten, processen en diensten. In feite zijn het ‘best practices’. Normen zijn niet verplicht, maar kunnen op vrijwillige basis worden
 • gratis NEN norm
 • Posted by Redactie / Posted on 28 feb / 0 Comments
 • Lees meer
BRZO bedrijven dienen in hun interne noodplannen het volgende op te nemen: 1. welke acties in geval van noodplannen worden ondernomen, ter beheersing van de gebeurtenissen en ter beperking van de gevolgen daarvan; waar relevant behoren noodzakelijke acties te worden vervat in overzichtelijke checklijsten die zijn toegespitst op specifieke taken in en/of fasen van ongevalsituaties;
 • noodplan, noodplannen
 • Posted by Redactie / Posted on 21 feb / 0 Comments
 • Lees meer
Installatie en insluitsystemen volgens het BRZO roepen vragen op en vragen om een nadere toelichting. Onder een installatie wordt verstaan (ar. 1.1 BRZO 2015): een technische eenheid binnen een inrichting waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, gebruikt, verwerkt of opgeslagen; daartoe wordt mede gerekend alle uitrusting, constructies, leidingen, machines, gereedschappen, eigen spooremplacementen, laad- en loskades, aanlegsteigers
 • BRZO, BRZO 2015, insluitsysteem, insluitsystemen, installaties
 • Posted by Redactie / Posted on 06 dec / 0 Comments
 • Lees meer
Binnen de gemiddelde BHV opleiding wordt weinig aandacht aan gevaarlijke stoffen besteed en daarmee is de BHV-er onvoldoende voorbereid op gevaarlijke stoffen. En als al aandacht voor is dan betreft het de behandeling van een blootstelling aan een bijtende stof of brandwond. Onderzoek toont echter aan dat de verwachtingen van collega’s en het bedrijf richting
 • bedrijfshulpverlening, BHV, bhv-er, cursus, gevaarlijke stoffen, incidentbestrijding, opleiding
 • Posted by Redactie / Posted on 09 nov / 0 Comments
 • Lees meer
Het Europese Gerechtshof heeft de regels ten aanzien van schadelijke stoffen in producten aangescherpt en dat houdt nogal wat in. De regels met betrekking tot gevaarlijke stoffen gaat nu ook van toepassing zijn op de afzonderlijke componenten en onderdelen van een product. Importeurs en fabrikanten staan voor de enorme taak, om schadelijke stoffen in ingekochte
 • artikelen, reach, schadelijke stoffen, weekmakers
 • Posted by Redactie / Posted on 09 okt / 0 Comments
 • Lees meer
Een explosie bij de oplaadstations of bij een incident met gevaarlijke stoffen? Volgens het arbobesluit bent u verplicht deze risico’s te beschouwen en vast te leggen in een explosieveiligheidsdocument. En Inspectie SZW moet daar steeds vaker op handhaven en doet dat ook steeds vaker door een boete op te leggen voor het niet opstellen ATEX
 • artikel 3.5d, atex document, boete, explosieveiligheid
 • Posted by Redactie / Posted on 30 apr / 0 Comments
 • Lees meer
Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd moet over een ADR veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen beschikken. Niet veel bedrijven realiseren zich, dat ook de bedrijven die gevaarlijke stoffen verpakken, beladen, vullen of lossen een veiligheidsadviseur moeten aanstellen. Dit betekent dat ondanks dat je dus niet zelf vervoert, maar bijvoorbeeld wel verpakkingen vult en deze
 • ADR veiligheidsadviseur, gevaarlijke stoffen, specialist gevaarlijke stoffen, VLG
 • Posted by Redactie / Posted on 13 feb / 0 Comments
 • Lees meer
Er gaat in 2015 veel veranderen op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Veel gevaarlijke stoffen regels zullen gaan wijzigen. De implementatie van de GHS-EU voor mengsels zal voor veel werk zorgen, hierdoor zal ook de PGS15 (de opslag richtlijn) wijzigen, de BRZO (de regelgeving voor risicobedrijven) en de uitleg daarvan in de
 • BRZO2015, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen regels, PGS15
 • Posted by Redactie / Posted on 13 feb / 0 Comments
 • Lees meer
Online studeren is een niet meer weg te denken vorm van leren en de verwachting is dat het aantal online studies en studenten de komende jaren alleen nog maar verder zal groeien. Ook specialistische studies zoals over gevaarlijke stoffen kunnen al sinds een tijdje online gevolgd worden. Binnenkort volgt hierop een uitbreiding met een PGS15
 • Posted by Redactie / Posted on 31 okt / 0 Comments
 • Lees meer
?>