Category: Nieuws

In artikel 5 van de Arbowet is in Nederland de algemene RI&E verplichting (Risico inventarisatie en evaluatie) voor werkgevers opgenomen . Wat moet er nu zoal in een RI&E naar voren komen. Het antwoord is daar eigenlijk vrij simpel op: er is een set aan algemene verplichtingen. Je kunt dan denken aan geluid, gevaarlijke stoffen,
 • arbo, RI&E, risico inventarisatie en evaluatie
 • Posted by Redactie / Posted on 29 aug / 0 Comments
 • Lees meer
In de inspectieschema’s Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) staat hoe een inspectie in z’n werk gaat, en wat er wordt geïnspecteerd. Het CCV is beheerder van 2 inspectieschema’s voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen: Inspectieschema UPD-PGS is bedoeld voor de inspectie van het uitgangspuntendocument voor de brandbeveiliging. Het schema beschrijft de beoordeling van een uitgangspuntendocument
 • PGS15, uitgangspuntendocument, upd
 • Posted by Redactie / Posted on 21 okt / 0 Comments
 • Lees meer
  Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen? De
 • blussystemen, gevaarlijke stoffen, opslag
 • Posted by Redactie / Posted on 11 jun / 0 Comments
 • Lees meer
  Het verbod op CFK’s is waarschijnlijk de grootste overwinning op internationaal milieu gebied. Het gat in de ozonloog werd in een rap tempo groter en was rond 1989 zeer zorgwekkend. Metingen in 2014 en 2015 laten zien dat het zich hersteld. Nadat de CFK gassen verboden werden, kwam er vervanging in de vorm van
 • advies, CFK, gassen, HFK, register, registratie
 • Posted by Redactie / Posted on 24 jan / 0 Comments
 • Lees meer
De ADR, vervoersregelgeving gevaarlijke stoffen over de weg, vraagt om een voor de functie opgeleid persoon. Operators van ontvangende bedrijven kunnen nu aantoonbaar opgeleid worden via E-learning, waarbij de veiligheid voorop staat. Vaak wordt gedacht dat het lossen van een tankauto volledig de verantwoordelijkheid van de chauffeur is. Een onterechte aanname. De chauffeur en het
 • chemie, cursus, lossen, tankwagen
 • Posted by Redactie / Posted on 12 jan / 0 Comments
 • Lees meer
Het advies- en opleidingsbureau op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid; SafetyNet nederland, heeft haar adviesdiensten ondergebracht in een aparte werkmaatschappij onder de naam SafetyNet Consultants bv. Een groei afgelopen jaar met de verwachting dat deze ook doorzet in het nieuwe jaar heeft de onderneming er toe aangezet meer aan risicospreiding te doen
 • adviesdiensten, PGS15, veiligheidsadviseur
 • Posted by Redactie / Posted on 03 jan / 0 Comments
 • Lees meer
In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen. De memo van
 • cursus, gevaarlijke stoffen, opslag, PGS15
 • Posted by Redactie / Posted on 30 sep / 0 Comments
 • Lees meer
De 24 uurs economie trekt al diepe sporen in het logistieke landschap. Alleen de logistieke dienstverleners die 24/7 kunnen leveren hebben de toekomst. Ook de schaalvergroting hoort daarbij en de effecten daarvan zien we overal in de logistiek: veel kleine dienstverleners zijn er de afgelopen jaren mee gestopt en nu met de aantrekkende economie lijken
 • Posted by Redactie / Posted on 23 jul / 0 Comments
 • Lees meer
Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in de tweede helft van 2015. Bij 48 van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet
 • adr, ilt, particuliere kliniek, veiligheidsadviseur, zelfstandige behandelcentra
 • Posted by Redactie / Posted on 30 mei / 0 Comments
 • Lees meer
Normen zijn afspraken die worden gemaakt en vastgelegd door belanghebbende partijen, zoals ondernemers, producenten, leveranciers, fabrikanten en (eind)gebruikers. Maar ook de overheid, consumenten- of onderzoeksorganisaties werken veelal aan de totstandkoming mee. Het betreft afspraken over producten, processen en diensten. In feite zijn het ‘best practices’. Normen zijn niet verplicht, maar kunnen op vrijwillige basis worden
 • gratis NEN norm
 • Posted by Redactie / Posted on 28 feb / 0 Comments
 • Lees meer
?>